Mikuláš 2021

Přihláška na Mikulášskou stezku 7.12.2021

Vyplňte prosím
- své jméno, kontakt a adresu pracoviště na UP
- počet dospělých, kteří se zúčastní akce
- počet dětí, které se zúčastní akce,
- počet balíčků, které dětem rozdá Mikuláš s pomocníky,
- jejich specifikaci (bezlepkový nebo s jinými potravinovými omezeními)

Platbu proveďte na účet u
KB Olomouc, č. ú.: 107-4900270207/0100
Variabilní symbol: 11974023 (DŮLEŽITÉ!!!)
Do textu pro příjemce napište jméno rodiny nebo jméno plátce.
Cena je součtem počtu osob (starších 2 let) á 50,- Kč a počtu objednaných balíčků pro děti á 150,- Kč, např. 2 dospělí + 2 děti (á 50,- Kč/ osoba) 200,- Kč + 2 objednané balíčky (á 150,-) 300,- = celkem 500,- Kč

KONTAKT:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, AKADEMIK SPORT CENTRUM, U Sportovní haly 2a, Olomouc 779 00
tel.: 776 285 865
e-mail: asc@upol.cz
www.akademikolomouc.cz