Letní pobytový tábor Loučka 2021

Přihláška

Cena pobytového tábora je 4350,- Kč.
Bankovní spojení :
KB Olomouc, č. ú.: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 90974021 (DŮLEŽITÉ!!!)
Do textu pro příjemce napište jméno dítěte a text "Loučka 2021"

KONTAKT:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, AKADEMIK SPORT CENTRUM, U Sportovní haly 2a, Olomouc 779 00
tel.: 585 636 451
e-mail: asc@upol.cz
www.akademikolomouc.cz