Základní info, prodej

Sportovní programy - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí sportovci,

vypadá to, že v tomto semestru se již s Akademik sport centrem UP sportovat nebude….

Dovolujeme si vás informovat o aktuálním rozhodnutí – převodu plateb do roku 2021 a vrácení poměrných částí...

 

 

1.       BALÍČEK SPORTŮ - oficiálně se cvičilo 3 týdny (21. 9. - 9. 10. 2020) 

 

-          celoroční (cena 1280 Kč „počítáno i při poskytnutí slevy za minulý šk. rok“/šk.rok 26 týdnů) * 10 týdnů (neodcvičeno v zimním semestru) = zaokrouhleně 490 Kč = se bude vracet vám "klientům" na bankovní účet a do roku 2021 převedeme 640,- Kč.

 

Pokud nechcete část platby převádět do příštího roku – vrátíme vám zbývající částku (tj. 1130,- Kč) – podmínkou bude dodání kartičky "balíčku sportů" na ASC UP. Prosím, o zaslání poštou (stačí obyčejně v malé obálce) na adresu: Akademik sport centrum UP, U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc nebo předání na vrátnici Sportovní haly UP (je tam stálá služba).

 

Majitele celoroční průkazky tedy, prosíme o zaslání e-mailu na asc@upol.cz s uvedením:

1.       příjmení a jména

2.       čísla účtu (na které máme vratku zaslat)

3.       vyjádření, kterou částku máme vráti(490 Kč pouze za zimní semestr nebo 1130,- Kč)

4.       v příloze zaslat nafocené obě kartičky (registrační žlutou kartu i „balíček sportů“)

A TO DO TERMÍNU 13.12.2020 (včetně dodání kartiček na ASC – při požádání o celou částku)! PO TOMTO TERMÍNU UŽ NEBUDE MOŽNÉ VRATKY TECHNICKY VYŘÍDIT!!!

 

-          semestrální (cena 780 Kč „počítáno i při poskytnutí slevy za minulý šk. rok“/semestr 13 týdnů) * 10 týdnů = 600 Kč převedeme do roku 2021

 

 

2.       VÝBĚROVÉ SPORTY převedeme do roku 2021 – dle skutečně odcvičených hodin.

 

 

Děkujeme za pochopení!

Sportovní programy - informace

Od 12.10.2020 jsou tělocvičny uzavřeny! O dalším postupu Vás budeme informovat...

 

SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Akademik sport centrum UP nabízí cca 40 různých druhů sportovních aktivit, jejichž výuku zajišťují tři kmenoví zaměstnanci UP a asi 70 externích lektorů. Tento tým tvoří zázemí jednotlivým sportovním aktivitám pravidelně i nepravidelně nabízeným Akademik sport centrem UP.

Naším hlavním cílem je zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních aktivit za bezkonkurenčně nízké ceny. Výběrem aktivit se snažíme reagovat na moderní trendy a zároveň nezapomenout na základní principy zdravotního přínosu sportovních aktivit pro Váš životní styl.

Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutné se zaregistrovat v podobě zakoupení si registrační kartičky v hodnotě 20 Kč a dále zakoupení si sportovního průkazu.

Akademik sport centrum nabízí dva typy sportovních programů:

BALÍČEK SPORTŮ - Základní program (ROZVRH HODIN ZDE):

Cena: ZIMNÍ SEMESTR 780,- Kč (vč. zkouškového období), CELOROČNÍ 1280,- Kč (vč. zkouškového období)

Jedná se o balíček sportů za jednotnou cenu. S tímto průkazem můžete chodit do kterékoliv hodiny, kterýkoliv den chcete. Pro tento semestr nabízíme celkem 35 druhů sportů, pohybových a tanečních aktivit. Při zakoupení sportovního průkazu si vyberete preferovaný sport v konkrétní den a čas. To znamená že 100% si jednou týdně zacvičíte Vámi preferovanou sportovní aktivitu. Další Vaše účast záleží na tom, ve kterých hodinách najdete volné kapacity a rozhodnete se je využít pro sebe. :-)

Preference - BALÍČEK SPORTŮ (základní program)

Každý, kdo si zakoupí základní sportovní program ASC UP si může preferovat jeden sport v konkrétní den a čas. Díky této preferenci se snažíme zajistit přístup alespoň do jedné hodiny týdně na sport, kvůli kterému si dotyčný zakoupil balíček sportů - základní program. Pokud při prodeji průkazek někdo projeví zájem nad tuto kapacitu, přestáváme daný sport nabízet jako preferovaný a zároveň se snažíme hodiny daného sportu rozšířit - hledáme lektory, místo v tělocvičnách. Filozofií balíčku sportů je zajištění co možná nejlevnějšího sportování. Proto se může stát, že na jedné hodině se sejde více cvičících, než je kapacita tělocvičny. V tento moment má lektor právo přístup do tělocvičny omezit právě její kapacitou. Není to však zdaleka pravidlem. Ten kdo má daný sport jako preferovaný má samozřejmě přednost. Každý se však musí "chytit za nos" pokud je již daný týden na čtvrté hodině zumby...

 

Bonusy - fitness a sauna zdarma!!!

Na každé kartičce "BALÍČKU SPORTŮ" naleznete dva volné vstupy do posilovny a nově jeden vstup do sauny v čase od 14:30 do 17:00 hod - Akademik fitness, U Sportovní haly 2, Olomouc - Lazce

Zkušební hodiny:

Neexistují!!! Nelze chodit do hodin na zkoušku. Každý se může přijít na hodinu podívat, pobavit se s lektorem. Pro cvičení je nezbytné mít zakoupený průkaz.

Jednorázové vstupy:

Nepodporujeme! Ve výjimečných případech 100,- Kč do kasičky. Lektor si chystá lekci - NEROZMĚŇUJE!!! 

Neplatiči:

Jedinci, kteří se nejsou schopni na místě prokázat svým platným průkazem, zaplatí jednorázový poplatek 200,- Kč.

Kontrola:

Kontrolu provádí nahodile v průběhu semestru zaměstnanci Akademik sport centra UP. Zároveň zjišťujeme jméno a studijní obor dotyčné osoby. V případě opakovaného přistižení řešíme problém na příslušné fakultě.

Registrace:

Za vystavení registrační průkazky pro nové členy zaplatíte 20,- Kč, v případě její ztráty zaplatíte poplatek 100,- za vystavení duplikátu průkazky.

Sportování zaměstnanců 

Cvičení pro zaměstnance jsme zařadili do balíčku sportů (cvičení pro zdravá záda, jógu, power jogu - budou moci zaměstnanci navštěvovat i nadále, ale umožníme do těchto hodin přístup i studentům).

VÝBĚROVÉ SPORTY - Speciální sportovní programy (ROZVRH HODIN ZDE):  

Nabídku tvoří sporty, které jsou díky vyšším nákladům kalkulovány každý zvlášť. Při zakoupení daného programu, máte vstup pouze do jedné konkrétní hodiny v týdnu. Pokud se rozhodnete pro nákup daného speciálního sportovního program v průběhu semestru. Bude Vám cena programu adekvátně snížena, tak abyste zaplatili pouze počet hodin, které budete cvičit. Permamentky dopočítáváme vždy do konce semestru, složitější kalkulace není možná.

Do této skupiny sportů patří Lukostřelba i Fitness a sauna, které mají rozvrhy, ceníky a další infornace na svých webových stránkách.  

Veřejnost:

V případě, že by chtěl využívat nabídky ASC UP někdo - kdo není tedy student, zaměstnanec ani absolvent UP - může využívat nabídky ASC UP s přirážkou 250,- Kč k ceně. Ve speciálních sportovních programech mají vždy přednost studenti a zaměstnanci před veřejností.

Kde najdete sportoviště, ve ktarých probíhají sportovní programy ASC UP - vysvětlivky zkratek:

SH 1-3,                            Sportovní hala UP - velká plocha

SH 4                                Sportovní hala UP - malá plocha

Václ.                                Koleje B. Václavka - Šmeralova 8

Neř.                                 Neředín - tělocvičny FTK ve třetím poschodí (330)

Koleje 17. listopadu        Koleje 17. listopadu v suterénu - tělocvična se zrcadly

T1, T2                             Tělocvična Hynaisova (u Zimního stadionu)

Envelopa                         Envelopa - nová tělocvična ve starší budově za Právnickou fakultou, vedle Přírodovědecké fakulty

Akademik Fitness            Sportovní hala UP

Hostkovice (jezdectví)     Hostkovice (doprava autobusem - linka č. 712, odjezd: autobusové nádraží, nástupiště 11 v 14.35 h., zpět autobus č. 763, odjezd v 17.12 h.)

Plavání                             plavecký stadion u Billy

Prodej sportovních programů na zimní semestr 2020/2021 - UKONČEN

Harmonogram akademického roku 2020/2021 z pohledu ASC

BALÍČEK SPORTŮ - ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ PROGRAM - zahájení a konec cvičení:

Zimní semestr (13 týdnů): 21. 9. - 18. 12. 2020 + zkouškové období (jiný rozvrh cvičení) 11. 1. - 12. 2. 2021

Letní semestr (13 týdnů): 15. 2. - 14. 5. 2021 + zkouškové období (jiný rozvrh cvičení) 17. 5. - 18. 6. 2020

VÝBĚROVÉ SPORTY - SPECIÁLNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY - zahájení a konec cvičení:

Zimní semestr (12 týdnů): 29. 9. - 18. 12. 2020

Letní semestr (12 týdnů): 22. 2. - 14. 5. 2021

Den sportu UP 28. 9. 2020  překládá se na  28.10. 2020         

Sportovní den UP 12. 5. 2021

Rezervace sportovních lekcí - BALÍČEK SPORTŮ

S účinností od 5.10.2020 musíme dodržovat při organizaci  Sportovních programů aktuální nařízení Vlády ČR. Platnost nařízení je zatím do data 18.10.2020

Vzhledem k tomu, že sportování ve vnitřních prostorách je omezeno na 10 osob, zřídili jsme pro „balíček sportů“ rezervační systém (9 osob + 1 lektor). Zde si můžete zarezervovat vaše hodiny. Pokud se zarezervujete a nebudete moci přijít, prosíme o zrušení rezervace - na mail asc@upol.cz, aby Vaše místo mohl využít jiný zájemce. DĚKUJEME!

Aktuálně 6.10.2020:

 

Jelikož jsme na vládní opatření museli reagovat rychle, nechtěli jsme vás obtěžovat zakládáním účtů, nicméně se ukázalo, že jsme tak měli učinit. Proto všichni, kdo se nově hlásíte na další dny a týdny, si již musíte založit účet, díky kterému pak ale můžete svoje rezervace spravovat (přihlašovat se,měnit, rušit).  Zarezervované lekce bez uživatelského účtu zatím můžeme měnit pouze my.

Děkujeme za pochopení.

Aktuálně 3.10.2020:

Na situaci jsme se snažili reagovat rychle a chtěli jsme samozřejmě předejít zmatkům a nepříjemným situacím přímo před tělocvičnami. Zájem o sporty je velký, ale kapacita momentálně menší. Chtěli bychom vás poprosit, aby byl systém rezervací alespoň trochu spravedlivý, abyste se rezervovali např. na jeden konkrétní sport jednou za týden (především Váš preferovaný sport), tak jak jste si vybírali při zaplacení permanentky. Někteří se rezervují několikrát týdně na stejný sport, čímž pak zabírají prostor jiným. Moc prosíme o vzájemnou ohleduplnost, abychom v klidu přečkali tento vyjímečný stav.

Rezervace můžeme měnit pouze my, proto stačí napsat email na asc@upol.cz který den, čas a sport měníte a my rezervaci zrušíme. 

 

Rezervace je členěna dle tělocvičen:

Koleje 17.listopadu:                

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Koleje_17_listopadu

Koleje Bedřicha Václavka:     

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Koleje_Bed%C5%99icha_V%C3%A1clavka

Tělocvična Envelopa:              

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/T%C4%9Blocvi%C4%8Dna_Envelopa

Ostatní plochy a tělocvičny: 

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Ostatn%C3%AD_t%C4%9Blocvi%C4%8Dny_a_plochy

Sportovní hala 1-3:                  

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Sportovn%C3%AD_hala_UP-SH_1_3_velk%C3%A1

Sportovní hala 4 (malá plocha):   

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Sportovn%C3%AD_hala_4_(mal%C3%A1_plocha)

Akademik Fitness:                    

https://www.supersaas.cz/schedule/ASC_UP/Akademik_Fitness

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost v této nelehké situaci.

Tým ASC UP

Kompenzace - období "COVID"

ASC UP nabízí studentům a zaměstnancům, kteří mají zakoupené sportovní programy v minulém školním roce, tyto dvě možnosti:


1) možnost převedení nevyužitých hodin u vybraného sportovního programu do dalšího semestru, čímž se automaticky sníží cena za předplacený sportovní průkaz následujícím semestru. Při "nákupu" nového sportovního programu pro akademický rok 2020/2021 si sebou přineste starý, nevyužítý, zaplacený, nepoškozený, nepošpiněvý, nezavirovaný sportvní průkaz. Bude Vám na jeho základě snížena cena za nový, aktualizovaný, nepoškonezý, nepošpiněný...

2) pokud nemá student/zaměstnanec zájem o převedení do dalšího semestru, budou mu po přepočtu navráceny peníze za nevyužité hodiny.

Postup:

pro vrácení financí za sportovní programy je potřeba zaslat mailem na martina.stanclova@upol.cz s těmito údaji:

-      Číslo účtu, na které se budou peníze vracet

-      Do přílohy e-mailu naskenovat kartičku ASC (žlutá s fotkou) a kartičku příslušného sportovního programu( např. balíček sportů) 

-      Poté kartičku příslušného programu odeslat fyzicky poštou na adresu ASC (Akademik sport centrum UP, U Sportovní haly 2a, Olomouc 779 00) pořípadě osobně odevzdat kartičku na vrátnici Sportovní haly UP, kde je celodenní provoz.  Kartičky musí být součástí administrativy spojené s tvorbou vratky. Bez nich nemůže být vratka provedena.

A TO DO TERMÍNU 13.12.2020 (včetně dodání kartiček na ASC – při požádání o celou částku)! PO TOMTO TERMÍNU UŽ NEBUDE MOŽNÉ VRATKY TECHNICKY VYŘÍDIT!!!

 

Za osm týdnů "COVID 16. 3. - 7. 5. 2020“ vracíme jednotné částky:

Balíček sportů - letní semestr: cena 780,- Kč/ 13 týdnů semestr x 8 týdnů covid = vratka 480,- Kč

Balíček sportů - celoroční: cena 1 280,- Kč/ 26 týdnů semestr x 8 týdnů covid = vratka 400,- Kč

Výběrové sporty - dle ceny