Základní info, prodej

Sportovní programy - informace

SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Akademik sport centrum UP nabízí cca 40 různých druhů sportovních aktivit, jejichž výuku zajišťují tři kmenoví zaměstnanci UP a asi 70 externích lektorů. Tento tým tvoří zázemí jednotlivým sportovním aktivitám pravidelně i nepravidelně nabízeným Akademik sport centrem UP.

Naším hlavním cílem je zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních aktivit za bezkonkurenčně nízké ceny. Výběrem aktivit se snažíme reagovat na moderní trendy a zároveň nezapomenout na základní principy zdravotního přínosu sportovních aktivit pro Váš životní styl.

Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutné se zaregistrovat v podobě zakoupení si registrační kartičky v hodnotě 20 Kč a dále zakoupení si sportovního průkazu.

Akademik sport centrum nabízí dva typy sportovních programů:

BALÍČEK SPORTŮ - Základní program (ROZVRH HODIN ZDE):

Cena: LETNÍ SEMESTR 780,- Kč (vč. zkouškového období)

Jedná se o balíček sportů za jednotnou cenu. S tímto průkazem můžete chodit do kterékoliv hodiny, kterýkoliv den chcete. Pro tento semestr nabízíme celkem 35 druhů sportů, pohybových a tanečních aktivit. Při zakoupení sportovního průkazu si vyberete preferovaný sport v konkrétní den a čas. To znamená že 100% si jednou týdně zacvičíte Vámi preferovanou sportovní aktivitu. Další Vaše účast záleží na tom, ve kterých hodinách najdete volné kapacity a rozhodnete se je využít pro sebe. :-)

Preference - BALÍČEK SPORTŮ (základní program)

Každý, kdo si zakoupí základní sportovní program ASC UP si může preferovat jeden sport v konkrétní den a čas. Díky této preferenci se snažíme zajistit přístup alespoň do jedné hodiny týdně na sport, kvůli kterému si dotyčný zakoupil balíček sportů - základní program. Pokud při prodeji průkazek někdo projeví zájem nad tuto kapacitu, přestáváme daný sport nabízet jako preferovaný a zároveň se snažíme hodiny daného sportu rozšířit - hledáme lektory, místo v tělocvičnách. Filozofií balíčku sportů je zajištění co možná nejlevnějšího sportování. Proto se může stát, že na jedné hodině se sejde více cvičících, než je kapacita tělocvičny. V tento moment má lektor právo přístup do tělocvičny omezit právě její kapacitou. Není to však zdaleka pravidlem. Ten kdo má daný sport jako preferovaný má samozřejmě přednost. Každý se však musí "chytit za nos" pokud je již daný týden na čtvrté hodině zumby...

INFORMACE PRO MAJITELE CELOROČNÍHO PRŮKAZU BALÍČKU SPORTŮ - letní semestr 2020

Prosíme držitele celoročních průkazů „BALÍČKU SPORTŮ“, aby si zkontrolovali preferovaný sport, zda u něj nedošlo ke změně (Změny nastávají převážně z časových možností lektorů… Děkujeme za pochopení!)

Pro snadnější orientaci jsme pro Vás přichystali přehled sportů ZS a LS v tabulce – ZDE  (zeleně označeno – sport beze změn, modře – drobná změna, červeně – hodina zrušena, bez barevného označení – nové hodiny…)

Pokud budete chtít změnit preferovanou sportovní aktivitu – rezervujte si mailem - asc@upol.cz - konkrétní hodinu (vypište Vaše jméno a číslo průkazu + nový sport, den a čas) a dostavte se, prosíme, k prodeji sportovních průkazů – termíny níže…, kde Vám kartičky vyměníme… Děkujeme!

 

Pokud změnu nepožadujete – zůstává Vám preference ze zimního semestru a nikam chodit nemusíte… 

 

Bonusy - fitness a sauna zdarma!!!

Na každé kartičce "BALÍČKU SPORTŮ" naleznete dva volné vstupy do posilovny a nově jeden vstup do sauny v čase od 14:30 do 17:00 hod - Akademik fitness, U Sportovní haly 2, Olomouc - Lazce

Zkušební hodiny:

Neexistují!!! Nelze chodit do hodin na zkoušku. Každý se může přijít na hodinu podívat, pobavit se s lektorem. Pro cvičení je nezbytné mít zakoupený průkaz.

Jednorázové vstupy:

Nepodporujeme! Ve výjimečných případech 100,- Kč do kasičky. Lektor si chystá lekci - NEROZMĚŇUJE!!! 

Neplatiči:

Jedinci, kteří se nejsou schopni na místě prokázat svým platným průkazem, zaplatí jednorázový poplatek 200,- Kč.

Kontrola:

Kontrolu provádí nahodile v průběhu semestru zaměstnanci Akademik sport centra UP. Zároveň zjišťujeme jméno a studijní obor dotyčné osoby. V případě opakovaného přistižení řešíme problém na příslušné fakultě.

Registrace:

Za vystavení registrační průkazky pro nové členy zaplatíte 20,- Kč, v případě její ztráty zaplatíte poplatek 100,- za vystavení duplikátu průkazky.

Sportování zaměstnanců 

Cvičení pro zaměstnance jsme zařadili do balíčku sportů (cvičení pro zdravá záda, jógu, power jogu - budou moci zaměstnanci navštěvovat i nadále, ale umožníme do těchto hodin přístup i studentům).

VÝBĚROVÉ SPORTY - Speciální sportovní programy (ROZVRH HODIN ZDE):  

Nabídku tvoří sporty, které jsou díky vyšším nákladům kalkulovány každý zvlášť. Při zakoupení daného programu, máte vstup pouze do jedné konkrétní hodiny v týdnu. Pokud se rozhodnete pro nákup daného speciálního sportovního program v průběhu semestru. Bude Vám cena programu adekvátně snížena, tak abyste zaplatili pouze počet hodin, které budete cvičit. Permamentky dopočítáváme vždy do konce semestru, složitější kalkulace není možná.

Do této skupiny sportů patří Lukostřelba i Fitness a sauna, které mají rozvrhy, ceníky a další infornace na svých webových stránkách.  

Veřejnost:

V případě, že by chtěl využívat nabídky ASC UP někdo - kdo není tedy student, zaměstnanec ani absolvent UP - může využívat nabídky ASC UP s přirážkou 250,- Kč k ceně. Ve speciálních sportovních programech mají vždy přednost studenti a zaměstnanci před veřejností.

Kde najdete sportoviště, ve ktarých probíhají sportovní programy ASC UP - vysvětlivky zkratek:

SH 1-3,                            Sportovní hala UP - velká plocha

SH 4                                Sportovní hala UP - malá plocha

Václ.                                Koleje B. Václavka - Šmeralova 8

Neř.                                 Neředín - tělocvičny FTK ve třetím poschodí (330)

Koleje 17. listopadu        Koleje 17. listopadu v suterénu - tělocvična se zrcadly

T1, T2                             Tělocvična Hynaisova (u Zimního stadionu)

Envelopa                         Envelopa - nová tělocvična ve starší budově za Právnickou fakultou, vedle Přírodovědecké fakulty

Akademik Fitness            Sportovní hala UP

Hostkovice (jezdectví)     Hostkovice (doprava autobusem - linka č. 712, odjezd: autobusové nádraží, nástupiště 11 v 14.35 h., zpět autobus č. 763, odjezd v 17.12 h.)

Plavání                             plavecký stadion u Billy

Harmonogram akademického roku 2019/2020 z pohledu ASC

BALÍČEK SPORTŮ - ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ PROGRAM - zahájení a konec cvičení:

Zimní semestr (13 týdnů): 23. 9. - 20. 12. 2019 + zkouškové období (jiný rozvrh cvičení) 6. 1. - 9. 2. 2020

Letní semestr (13 týdnů): 10. 2. - 7. 5. 2020 + zkouškové období (jiný rozvrh cvičení) 11. 5. - 14. 6. 2020

VÝBĚROVÉ SPORTY - SPECIÁLNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY - zahájení a konec cvičení:

Zimní semestr (12 týdnů): 30. 9. - 20. 12. 2019

Letní semestr (12 týdnů): 17. 2. - 7. 5. 2020

Den sportu UP 28. 9. 2019                 

Sportovní den UP 13. 5. 2020

Prodej sportovních programů - LETNÍ SEMESTR 2020

Ve vstupní hale na koleji Bedřicha Václavka, Šmeralova 8, Olomouc:

středa - pátek 5.2. - 7.2.2020 od 9.00 do 15.00 hod.

pondělí - čtvrtek 10.2. - 13.2.2020 od 9.00 do 15.00 hod.

pondělí - čtvrtek 17.2. - 20.2.2020 od 9.00 do 15.00 hod.

Od 24. 2. 2020 prodej sportovních průkazů v Akademik Fitness (budova Sportovní haly UP, U Sportovní haly 2, Olomouc - Lazce) - pracovní dny od 14.00 do 20.00 hod. 

Co potřebujete k zakoupení sportovního programu:

  1. jedno foto pasového formátu (může být i kvalitní kopie - ČB) - pokud nemáte registrační kartu
  2. identifikační kartu studenta nebo zaměstnance UP (ISIC, občanský průkaz)
  3. jednorázový poplatek 20,- Kč za vystavení registrační karty. (POZOR - žlutá registrační karta platí po celou dobu studia či zaměstnání na UP).
  4. peníze na zaplacení poplatku za typ programu (780,- Kč/semestr; spec. progr. dle druhu sportů).

Sportovní programy lze platit také PLATEBNÍ KARTOU (MasterCard, VISA, Maestro, Flexi Pass CARD - Sodexo) nebo poukázkami (Unišek, Unišek+, Edenred Benefits - MULTI nebo Sport&Kultura, NOVĚ i SODEXO - Dárkový Pass, Bonus Pass, Relax Pass, Flexi Pass a Fokus Pass)    

ASC UP přijímá tyto platební poukázky:

 

ASC UP přijímá tyto platební karty: